Wat als we pas later verhuizen in de buurt van de school?

Woon je nu ergens anders, maar kom je dichter bij de school wonen,
dan moet je ook een eerlijke kans krijgen.

Zeker als je binnenkort verhuisplannen hebt!


verhuizen

Op het aanmeldingsformulier kan je het toekomstige domicilieadres invullen.

Bij inschrijving vragen we wel een officieel document: een uittreksel uit het bevolkingsregister, een akte notaris, een compromis opgemaakt door het immobiliënkantoor,...


Het is wel de bedoeling dat je verhuist vóór 1 september 2019.
Dat betekent vóór of in de loop van het schooljaar 2018-2019.